rechts-waaromprodesProdes is het programma van activiteiten dat tot betere organisatieresultaten leidt door een verbeterde opbrengst per medewerker. De basis van het programma bestaat uit de koppeling van resultaten aan de HR-cyclus (selectie-beoordeling-ontwikkeling). In nauwe samenwerking met uw  Prodesbegeleider voert u het programma uit dat op maat is gesneden voor uw organisatie. Daarin zet u de volgende stappen:

  • U beschrijft doelen op drie niveaus: organisatie-, team(afdeling)- en individueel niveau.
  • De doelen vertaalt u per functie in de gewenste resultaten, taken en de benodigde competenties.
  • U meet en beoordeelt het actuele niveau van functioneren.
  • U legt de gewenste ontwikkeling vast, eventueel na meting van het  ontwikkelpotentieel.
  • U voert het ontwikkelingsplan uit.

U heeft nu verbinding gemaakt tussen het resultaat, de beoordeling en het ontwikkelplan.
Door het implementeren van de functionerings- en beoordelingscyclus die gekoppeld is aan gewenste resultaten zal elke leidinggevende in de organisatie gaan sturen op ontwikkeling en op resultaat. Prodesweb faciliteert dit waardoor de belasting in tijd en vereiste kennis minimaal is.

 

Met trots presenteren wij onze klanten