rechts-interviewNa het volgens van het Prodes programma beschikt uw organisatie over een functionerings- en beoordelingssysteem dat de nadruk legt op resultaten en ontwikkeling van de medewerker. Het presteren en ontwikkelen van medewerkers krijgt door Prodes een centrale plaats in de organisatie. Dat levert een aantal voordelen op:

  • De medewerker draagt bewust bij aan resultaten van de organisatie;
  • Medewerker en leidinggevende voeren de dialoog over resultaten en ontwikkeling;
  • Competenties en mogelijkheden worden gemeten en vastgelegd.

Prodesweb faciliteert de functionerings- en beoordelingsgesprekken:

  • De leidinggevende en de medewerker weten waar het gesprek over moet gaan;
  • Het verslag wordt automatisch gegenereerd en vastgelegd. Dat levert een aanzienlijke tijdswinst op;
  • Verslagen worden per medewerker bewaard in het digitale dossier. Dat waarborgt continu├»teit in de beoordeling en de ontwikkeling.

Met trots presenteren wij onze klanten