Privacy verklaring

CTO Mens & Organisatie houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Het is ons beleid om transparant te zijn over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens. Als wij u om persoonlijke gegevens vragen, vermelden wij altijd het doel. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen gegevens worden gebruikt die u zelf actief hebt verstrekt, online of op papier en waarvoor u schriftelijk toestemming heeft gegeven. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. In geen enkel geval worden verstrekte gegevens aan derden beschikbaar gesteld, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Persoonsgegevens
Deze privacy verklaring geldt voor het verzamelen van persoonsgegevens. Dat zijn gegevens die herleidbaar zijn tot individuele natuurlijke personen, zoals contactgegevens (naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer).

Website
De webpagina’s van CTO Mens & Organisatie (www.cto-mo.com) kunnen verwijzingen bevatten naar andere websites. Wij hebben geen zeggenschap over deze websites, noch over de privacy maatregelen. De persoonsgegevens die u verstrekt via deze websites behoren dus niet tot deze privacy verklaring.
We kunnen volledig anoniem gegevens verzamelen over het gebruik van de website en diensten die niet gebonden zijn aan een persoonlijke identiteit, bijvoorbeeld bezochte pagina's op de website van CTO Mens & Organisatie en het gebruikte browsertype. CTO Mens & Organisatie is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de correcte en volledige uitvoering van de verplichtingen conform de AVG, ongeacht of deze verplichting door CTO Mens & Organisatie, dan wel door een door CTO Mens & Organisatie ingeschakelde derde wordt verricht.
Met behulp van cookies verzamelt en analyseert CTO Mens & Organisatie eerdergenoemde gegevens om na te gaan hoe bezoekers de webpagina’s gebruiken. Deze anonieme gegevens worden benut om het gebruiksgemak en de inhoud te verbeteren.

Uw gegevens en derden
CTO Mens & Organisatie verkoopt, verhuurt of least persoonsgegevens niet aan anderen. CTO Mens & Organisatie deelt uw persoonsgegevens niet met derden zonder schriftelijke toestemming.

Beveiliging van gegevens
CTO Mens & Organisatie stelt alles in het werk om de gegevens die u ons verstrekt adequaat te beveiligen. CTO Mens & Organisatie beschikt over geschikte middelen en beheerprocedures om de gegevens die we verzamelen te beveiligen en zo ongeoorloofde toegang of bekendmaking te voorkomen, gegevens accuraat te houden en het juiste gebruik van de gegevens te garanderen.

Beheer van gegevens
Indien u uw gegevens aan ons verstrekt hebt en deze wilt laten wijzigen of verwijderen kunt u per ​mail​ of ​telefonisch​ contact met ons opnemen. U kunt dan al uw contactgegevens door ons laten aanpassen of verwijderen uit onze database. ​

Met trots presenteren wij onze klanten