rechts-presentatieMensen zouden weerstand hebben tegen veranderen, zouden hun eigen ontwikkeling in de weg staan? Organisaties zouden niet in staat zijn effectieve veranderingen te realiseren?

CTO Mens & Organisatie is het hier niet mee eens! Mensen hebben vooral weerstand tegen de manier van veranderen die hen wordt opgelegd. Organisaties hebben niets aan theoretische plannen en blauwdrukken.
CTO Mens & Organisatie legt de nadruk in ontwikkel- en verandertrajecten op vermogens en kwaliteiten.  Daaraan ontlenen mensen en organisaties namelijk de kracht om effectief te zijn. Duurzaamheid is daarbij essentieel; vaak is er wel genoeg energie om een verandering te starten, maar ontbreekt het aan energie om de verandering vol te houden en te voltooien.
CTO kijkt naar de authentieke beweging van de mensen en de organisatie. Onze aanpak van Veranderen & Ontwikkelen sluit daar bij aan en voegt daar effectiviteit en duurzaamheid aan toe.

Met trots presenteren wij onze klanten