rechts-hrcyclus6Door een toenemende focus op resultaat hebben organisaties belang bij resultaatgerichte ontwikkeling. Deze ontwikkeling ontstaat uit nieuw gedrag van medewerkers.
Nieuw gedrag vraagt om nieuwe taken en nieuwe competenties.
Door organisaties in staat te stellen deze in kaart te brengen, te meten en te ontwikkelen is het mogelijk het gewenste resultaat te realiseren.
Het gebruik van HROrganizer borgt deze interventie op systematische wijze en realiseert maximale participatie van leiding en medewerkers ten behoeve van duurzame inzetbaarheid en continuïteit.
HROrganizer is een webbased applicatie, waardoor geen software behoeft te worden aangeschaft of bijzondere eisen worden gesteld aan hardware.

HROrganizer wordt als Prodesweb toegepast bij het programma Prodes.

Met trots presenteren wij onze klanten