rechts-5mensen2Teamcoaching leidt tot teams die beter presteren en zich beter en gerichter ontwikkelen.

Een team dat wil groeien moet belemmeringen en blokkades wegnemen. Belemmeringen kunnen onder andere zijn: gebrek aan vertrouwen in andere teamleden, angsten, rivaliteit, verborgen agenda's, niet luisteren, het ontbreken van een gemeenschappelijk doel, belemmerende  overtuigingen en rigide standpunten.

Een succesvol team slaagt er beter in de belemmeringen te bespreken en te verminderen. Binnen zo’n team vinden open gesprekken plaats en vragen en geven leden elkaar feedback. Er is gedeelde verantwoordelijkheid voor het bereiken van ambitieuze doelen, teamleden vragen en bieden hulp en steun.

Met trots presenteren wij onze klanten