rechts-indcoachingDoor individuele coaching nemen het plezier en de effectiviteit in denken en handelen toe met uitstraling naar de directe omgeving. 

Tijdens de coaching staan concrete, actuele vraagstukken uit de praktijk centraal, waardoor resultaten direct merkbaar en meetbaar zijn. 
Oorzaak en gevolg van gedrag en overtuigingen worden besproken. Alternatieven worden onderzocht en uitgeprobeerd. Waar nuttig worden theoretische concepten aangereikt. Ook kan de coach gebruik maken van instrumenten zoals de TalentMatch© of de MBTI persoonlijkheidstypering.

Rode draad is altijd inpassing; niet de coach maar de coachee bepaalt wat voor haar of hem nuttig is.

Met trots presenteren wij onze klanten